องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พร้อมข้าราชการ พนักงาน มอบถุงยังชีพให้กับราษฎร หมู่ที่ 7 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย