องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566


คณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพื่อแจ้งข้อราชการและสรุป รายงานการปฏิบัติราชการ ด้านต่างๆ

2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27
2023-02-09
2023-02-07
2023-01-30
2023-01-20