องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประชาสัมพันธ์...การดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน ในระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ จึงขอแจ้งกำหนดการให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว...

2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27