องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบล
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
       องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ร่วมกับ รพ.สต.ยางหวาย ,โรงเรียนบ้านยางหวาย ,ผู้นำหมุ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ปลุกฝังให้ประชาชนมีพฤติกรรมพึงประสงค์ คือ การกำจัดภาชนะ...
 
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  โครงการฝึกอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ...
  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
  วันอปพร. ประจำปี 2561
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต...
  ร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2561
  มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย
  คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้
  โครงการอบรมสมุนไพรไล่ยุง ประจำปี 2560
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง