วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก จำนวน 2 พ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 8789 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็คระบบน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมเช็คระบบน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยการลงหินคลุกช่วงชำรุดเสียหาย สายแยกกุดหวาย หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-032 สายซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-001 สายทางวัดม่วง หมู่ที่ 1 หมู่ 3 -บ้านโนนเขวา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัสท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-040 สายสี่แยกโรงเรียน หมู่ที่ 5- บ้านโสก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง