วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 104-002 สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4- บ้านฝาย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ม.ค. 2566
ซื้อสารส้มชนิดใส ,คลอรีน ความเข้มข้น 65% ปริมาณ 50 กก. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0020, 479-65-0038 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อหินคลุก จำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง