วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-002 สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4-บ้านฝาย หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมผนังกั้นฝั่งแม่น้ำชีบ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างจัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ,จัดทำอาหารถวายพระ ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ,จัดหาอาหารถวายพระ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8789 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง