วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-002 และ 420-51-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0030 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0029 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 9530 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-004 สายสี่แยกโรงเรียน-บ้านสงแดง ตำบลยางหวาย จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง