องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ "เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด"


     เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตกการหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและเป็นปัญหาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติดเนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทิ้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้นักค้ายาเสพติดมองว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันป้องกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้จัดทำโครงการ “เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด” ขึ้น