องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ   2562   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และแพร่ระบาดให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนและโรงเรียน  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม