องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการในน้ำมีปลาในนามีข้าว ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ


     ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้จัดให้มี "โครงการในน้ำมีปลาในนามีข้าว ชาวประชามีสุข" จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวจังหวัดชัยภูมิ ช่วยกันรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
     องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยการปล่อยพันธ์ปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ เกาะแซงใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ยางหวาย