องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มกราคม 2562  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่