องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากการอ้วน