องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ในสุนัขและแมว และเป็นการประเมินสถานการณ์สภาวะโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่