องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ร่วมกับ รพ.สต.ยางหวาย ,โรงเรียนบ้านยางหวาย ,ผู้นำหมุ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ปลุกฝังให้ประชาชนมีพฤติกรรมพึงประสงค์ คือ การกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย มุ่งเน้นวิธีการป้องกันด้วยวิธีการทางกายภาพที่ทำได้ด้วยตนเอง การดูแลสิ่งแวดล้อมไม้ให้ยุงลายอยู่อาศัย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก  ace333