องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย นำโดยนายชูศักดิ์  ชัยจำรัส นายกองค์การบริหารสาวนตำบลยางหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีกิจกรรม
-การทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
-การรดน้ำ ถือได้ว่าเป้นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน โดยใช้น้ำหอมเจือด้วยน้ำธรรมดา
-การสรงน้ำพระ 
-การรด้ำผู้ใหญ่  
เป็นการอวยพรผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ